*To bezpłatna i niezobowiązująca próbka szkoleniowa DeEdu On-Line dla grupy menadżerów Twojej organizacji.

Wybierz dla swoich ludzi szkolenia pełne ćwiczeń, doświadczeń, refleksji, badań, dyskusji i wniosków.

Forma w pełni angażująca uczestnika na każdym etapie udziału w szkoleniu.

Twoi ludzie brali udział już w wielu szkoleniach, ale nie widzisz efektów?
Wiesz, że Twoi menadżerowie nie mają całego dnia na szkolenie?
DeEdu jest najlepszą odpowiedzią!

Krótkie i efektywne SZKOLENIA MENADŻERSKIE ON-LINE, które dostarczają skutecznych i konkretnych narzędzi menedżerskich.

ZAMAWIAM BEZPŁATNĄ PRÓBKĘ*

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI:

MODUŁY DeEdu On-line:

Moduł I
Rozwój własny

MY WAY - Zaplanuj i sprecyzuj swoje cele rozwojowe, korzystając z najważniejszych funkcji swojego mózgu.


JUST TALK – Mów tak, aby Cię słyszeli, tak jakbyś chciał być usłyszany. Słuchaj prawdziwie i zachęcaj do tego innych.


SAY YES-SAY NO – Asertywnie buduj dobre, oparte na szczerości relacje. Wyznaczaj zdrowe granice.


FIND – Pozyskuj informację zwrotną z otoczenia, żeby Twój rozwój był dynamiczny
i ukierunkowany.

Kiedy:
 • Tracisz kontrolę nad zadaniami i celami,
  co zagrozi Twojej pozycji jako skutecznego menedżera.
 • Nie masz pewności, że ludzie pracują pełną parą przy pracy zdalnej.

Możesz skorzystać zarówno z pojedynczego, dwugodzinnego szkolenia, dowolnego pełnego modułu (4 szkoleń) jak i wszystkich modułów (łącznie cyklu 16-stu szkoleń).

Moduł II
Rozwój własny

POWER - Wprowadzaj i ucz nowych członków swojego zespołu,tak aby szybko mogli dać
z siebie co najlepsze.


SHARE - Udzielaj informacji zwrotnej (pozytywnej i korygującej) zawsze w sposób wysoko motywujący.


MASTER - Dziel się z ludźmi swoją wiedzą
i doświadczeniem.


DISCOVERY - Inspiruj i motywuj swoich ludzi tak, aby razem dążyli do osiągania jak najlepszych wyników.

Kiedy:
 • Masz wątpliwości, czy feedback zadziała właściwie.
 • Ludzie są znużeni i zmęczeni pracą w domu.
 • Słyszysz więcej narzekania niż zwykle.
 • Trudniej się dogadać.

Moduł I
Rozwój własny

Moduł II
Uczenie innych

Moduł III
Najlepszy klimat

Moduł IV

Współpraca

Moduł III
Najlepszy klimat

Moduł IV

Współpraca

WIN – Świętuj ze swoimi ludźmi i buduj ich zapał.


FUN – Wprowadzaj w życie swojego zespołu zabawę jako podstawową formę motywacji. Uruchamiaj kreatywność, wzmacniaj relacje
i motywację.


Y – Stawiaj wyzwaniami tak, aby osiągać szczyt swoich możliwości.


WE – Buduj zaufanie i ucz tego swoich ludzi.

Kiedy:
 • Entuzjazm w zespole przygasa.
 • Czujesz, że tracicie ducha zespołu.
 • Masz wrażenie, że cały dzień spędzasz
  na kontrolowaniu postępów prac.
 • Tracisz zaufanie do swoich ludzi kiedy pracują zdalnie.

Moduł II
Uczenie innych

LISTEN – Słuchaj swoich ludzi tak, aby rozumieć
i wiedzieć więcej.


PUSH – Wywieraj wpływ, aby osiągać coraz lepsze wyniki.


JOIN – Łącz i buduj współpracę.


FIGHT – Negocjuj szukając najlepszych rozwiązań.

Moduł IV

Współpraca

Kiedy:
 • Pracujesz zdalnie i zarządzasz zdalnie zespołem i masz wrażenie, że ludzie pracują mniej.
 • Nie wiesz co masz zmienić w swoim zarządzaniu tak, aby utrzymać efektywność zespołu.
 • Widzisz spadki motywacji swojej
  i pracowników.
 • Nie wiesz jak i boisz się przekazywać negatywny feedback.

DEvelopment

(Rozwój własny)

MY WAY – Planowanie i precyzowanie celów rozwojowych przy wykorzystaniu najlepszej efektywności mózgu.


JUST TALK – Komunikacja, która pozwala tak słuchać i mówić,

aby w sytuacji pracy zdalnej docierać skutecznie do ludzi.


SAY YES-SAY NO – Asertywność w budowaniu relacji partych na szczerości, ale też zdrowym wyznaczaniu granic.


FIND – Kierowanie rozwojem, aby był dynamiczny i pozwalał odnajdywać się w nowych, bardzo zmiennych warunkach.

Moduł I

Kiedy:
 • Menadżerowie tracą kontrolę nad zadaniami
  co zagraża celom.
 • Nie masz pewności, że ludzie pracują pełną parą przy pracy zdalnej.
 • Ludzie pytają co dalej z ich karierą.
 • Masz trudności z egzekwowaniem.

EDUcation

(Uczenie innych)

POWER – Gwarancja szybkiego wprowadzania i uczenia nowych członków zespołu, tak aby dawali z siebie wszystko co najlepsze.


SHARE – Informacja zwrotna udzielana w sposób wysoko motywujący do zmiany przy umiejętnym zarządzaniu reakcjami mózgu.


MASTER – Wiedza i najlepsze sposoby jej pozyskiwania i przekazywania.


DISCOVERY – Narzędzia do inspirowania i motywowania ludzi tak, aby dążyli do osiągania. Najnowsze badania dotyczące podstaw ludzkiej motywacji i jej fizjologii.

Moduł II

Kiedy:
 • Ludzie są znużeni i zmęczeni pracą w domu.
 • Słyszysz więcej narzekania niż zwykle.
 • Występują coraz większe trudności komunikacyjne.
 • Twoi ludzie wolno się uczą i robią sporo błędów.
 • Jakość pracy zespołów Cię nie zadowala.

CLImate

(Najlepszy klimat)

WIN – Jaką rolę dla ludzi i efektywności ma świętowanie, które sposoby są najskuteczniejsze i jak właściwie zarządzać świętowaniem.


FUN – Zarządzanie zabawą jako skuteczną formą motywacji
i sposobem na jeszcze mocniejsze relacje zawodowe.


Y – Zarządzanie wyzwaniami tak, aby ludzie dzięki nim mogli osiągać szczyty swoich możliwości.


WE – Zaufanie a efektywność osobista w pracy zdalnej.

Moduł III

Kiedy:
 • Entuzjazm w zespołach przygasa.
 • Czujesz, że tracicie ducha zespołu.
 • Masz wrażenie, że przełożeni cały dzień spędzają na kontrolowaniu postępów prac.
 • Coraz trudniej o zaufanie ludzi, kiedy pracują zdalnie.

COOperation

(Współpraca)

LISTEN – Słuchanie jako najważniejsze narzędzie do skutecznego zarządzania pracą zdalną.


PUSH – Wywieranie wpływu na drodze do coraz wyższych wyników.


JOIN – Zacieśnianie współpracy w zespołach rozproszonych, pracujących zdalnie.


FIGHT – Techniki negocjacyjne do wykorzystania na już.

Moduł IV

Kiedy:
 • Masz wrażenie, że ludzie pracując zdalnie robią mniej.
 • Nie wiesz co masz zmienić w sposobie zarządzaniu, aby utrzymać efektywność zespołów.
 • Widzisz spadki motywacji swojej i pracowników.
 • Przełożeni zbyt mocno lub zbyt lekko przekazują rozwojowy feedback.
DLA KOGO?

Nasz program szkoleniowy DeEdu On-line jest odpowiedzią na najbardziej pilne i najczęstsze wyzwania menadżerskie.


W Twojej firmie są menadżerowie, którzy mają problem z delegowaniem, nie przekazują zadań i zbyt wiele rzeczy robią sami?

Obserwujesz menedżerów z dłuższym stażem, którym ciężko przyznać się do błędów, nie proszą więc o feedback a problemy „zamiatają pod dywan”?


Bez względu z jakim wyzwaniem menadżerskim lub problemem przychodzisz mamy na to rozwiązanie!DeEdu On-line dedykujemy tym Firmom:

dla których, liczy się rozwój zespołów tak, aby realizacja celów w każdych warunkach byłą możliwa,

które, cenią sobie czas i nie chcą zabierać menadżerom całego dnia na szkolenie,

które chcą szybkich i efektywnych narzędzi,

które chcą efektów biznesowych dzięki gwarancji wdrożenia umiejętności poznanych na szkoleniach.KORZYŚCI Z UDZIAŁU:

Satysfakcja
i zadowolenie z pracy

Szybkie rozwiązania dla menadżerów i zespołów

Nowa wiedza i dowody oraz świeże badania w najbardziej problematycznych obszarach

Proste i skuteczne narzędzia menadżerskie- -gwarancja ich wdrożenia po szkoleniu

Nowa wiedza i dowody oraz świeże badania

Proste i skuteczne narzędzia menadżerskie

Szybkie rozwiązania dla menadżerów
i zespołów

Nowa wiedza
i dowody oraz świeże badania

DeEdu On-line

Jest to cykl szkoleń – skondensowanych pigułek wiedzy, które dzięki swej krótkiej formie dają gwarancję i „przymus” wdrożenia.
O ich innowacyjności świadczy ich energetyczna formuła, uniwersalność oraz praktyczna i konkretna wiedza (esencja!) do zastosowania „od zaraz”.


Podczas 2-godzinnych zdalnych spotkań przekażemy Wam wiedzę z obszarów, które poprawią Wasz komfort pracy, pozwolą zaoszczędzić czas, pieniądze, a przede wszystkim zwiększą efektywność zespołowych działań!

 • Przed Wami trudne rozmowy z pracownikami?
 • Brakuje Wam inspiracji, a zespołom zaangażowania?
 • Dostrzegacie problemy z komunikacją?
 • Spotkania są nieefektywne, za długie i często zbędne?
 • Menadżerowie nie mają czasu na szkolenia?
 • Chcesz szybko przygotować młodych menadżerów do ich roli?
 • Cele są zagrożone a motywacja gaśnie?

WARSZTATY POPROWADZĄ:

KATARZYNA LORENC

Katarzyna – inspiruje do nowych rozwiązań w rozwoju zawodowym.

Jest współautorką Programu i czuwa nad istotnością i adekwatnością treści poruszanych w programie. Łączy potrzeby ludzi i wymagań biznesowych. Poszukuje rozwiązań, które zapewnią wyniki oraz satysfakcję z pracy. Pełni funkcje społeczne w Radzie Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy i Business Centre Club w roli eksperta ds. rynku pracy i efektywności zarządzania. Dlatego jest na bieżąco z wyzwaniami i problemami menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw. W branży od 2001 roku. Prezeska 4 Business & People i LU-BI korzysta z własnych doświadczeń w zarządzaniu zespołem eksperckim. Z wykształcenia ekonomistka o specjalizacji w polityce gospodarczej i strategii przedsiębiorczości. W wolnym czasie żegluje i śpiewa.

DOROTA WANDAS

Dorota - poszukiwaczka rozwiązań gwarantujących wdrażanie.

Jest współautorką Programu i nieustannie czuwa nad uzupełnianiem go o najnowsze treści, badania oraz narzędzia podnoszące skuteczność menadżerską.
Jej pasją jest tworzenie i prowadzenie szkoleń menadżerskich. Z wielkim zaangażowaniem i ciekawością realizuje feedbackowe po badaniach postaw i kompetencji. Asesor Development Center oraz Assessment Center. Ukończyła studia na kierunku zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad 10 lat doświadczenia biznesowego we wspieraniu rozwoju pracowników oraz zarządzaniu i budowaniu zespołów sprzedażowych. Pasjonatka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prywatnie Mama Mai i kobieta wszechstronna.

KINGA BADOWSKA

Kinga - specjalistka od rozwoju, trenerka kompetencji osobistych.

Ukończyła Psychologię na kierunku Psychologia Społeczna, szkolenia i coaching na studiach podyplomowych. Posiada prawie 20 lat doświadczenia w pracy. Jako doradca zawodowy i trenerka pracowała z różnymi grupami co nauczyło ją dostosowania przekazywanych treści do potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestników. Zna bardzo dobrze obszar diagnozowania kompetencji zawodowych. Jako ekspert ds. HR doradza menadżerom jak rozwijać siebie i swoje zespoły aby korzystać z potencjału wszystkich jego członków. Wierzy, że każdy może być mistrzem – najważniejsze to poznawać siebie i chcieć. Kinga wspiera poznawanie siebie na sesjach rozwojowych i cały czas poszukuje sposobów jak zrobić żeby się chciało. Bardzo lubi szkolenia z programu DeEduCliCoo za ich wysoką skuteczność.

WARUNKI PROMOCJI:


Promocja Free Sample obowiązuje w terminie od 1.07.2020 - 30.09.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawa zakończenia promocji przed wskazanym termin bez podania powodu swojej decyzji, możliwość wydłużenia terminu obowiązywania promocji lub jej zawieszenia.

Powyższy termin dotyczy daty przyjęcia zlecenia na przeprowadzenie darmowej próbki szkoleniowej.

Termin realizacji szkolenia zostanie ustalony indywidualnie z każdą organizacją.

Przez złożeniem zamówienia zachęcamy do kontaktu z nami w celu zbadania Państwa potrzeb i wyboru optymalnych rozwiązań.

Każda grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 6 osób.

Uczestniczy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe.

Szkolenia odbywają się w formie zdalnej i trwa maksymalnie 1 godziny i 20 minut.
KONTAKT Z NAMI:

Zapytaj o szczegóły
dwandas@4bp.com.pl

Dorota Wandas

Dyrektor Realizacji

4 Business & People Sp. z o.o.

Agnieszka Henclik

Dyrektor Marketingu

4 Business & People Sp. z o.o.


amagoch@4bp.com.pl

690 894 318

606 941 435

Odważnie dopasowujemy i tworzymy rozwiązania dla ludzi, dbając o zaufanie i bezpieczeństwo, aby uwolnić potencjał biznesu.

Podczas zdalnego spotkania przekażemy Wam wiedzę z obszarów, które poprawią Wasz komfort pracy, pozwolą zaoszczędzić czas, pieniądze, a przede wszystkim zwiększą efektywność zespołowych działań!


Zamów bezpłatną próbkę szkoleniową dla siebie i swojego zespołu.